Over

Skribana


Als sociologe en antropologe heb ik verschillende jaren in de academische wereld en de ngo-sector gewerkt. Binnen deze internationale contexten heb ik heel wat ervaring opgebouwd in onderzoekswerk, en in het schrijven en vertalen van (academische) artikels en teksten voor websites en sociale media. Daarnaast was ik een tiental jaar actief bij Amnesty International als vrijwilliger rond vrouwenrechten.


Na verschillende jaren te hebben gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker, besloot ik in 2017 voltijds als freelance vertaler aan de slag te gaan, en startte ik Skribana op.


Vanuit een passie voor taal en maatschappelijke thema's, richt ik me daarbij vooral op sociale wetenschappen, cultuur, overheid en (nationaal, Europees en internationaal) beleid, ngo's, juridische vertalingen en academische teksten.

Beëdigd vertaler


  • Certificaat Permanente Vorming 'Beëdigd Vertalen' EN-NL (UGent)
  • Opgenomen in het

    Nationaal Register voor beëdigd vertalers en tolken (VTI33149344)

Beroepsgroepen


  • Lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI/BKTV) (profiel).
  • Professioneel lid van de gemeenschap van vertalers en taaldeskundigen Proz.com (profiel).

Academisch onderzoek


  • Ervaring als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent, en de hogescholen Thomas More en University Colleges Leuven-Limburg